Κανονιστική & Νομοθετική Συμμόρφωση

Παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες κανονιστικής και νομοθετικής συμμόρφωσης στον τομέα της ασφάλειας δεδομένων. Συγκεκριμένα συμβουλεύουμε και υποστηρίζουμε την επιχείρησή σας για τη διαχείριση και την εφαρμογή του ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου εντός της επιχείρησης, προκειμένου να προστατευτούν κρίσιμα  δεδομένα. Η ομάδα μας παρέχει υπηρεσίες όπως:

  • Αναθεώρηση διαδικασιών, εκτίμηση και αξιολόγηση ως προς τις ισχύουσες κανονιστικές απαιτήσεις και παροχή κατευθυντηρίων γραμμών (χαρτογράφηση του ρυθμιστικού πλαισίου στις τρέχουσες επιχειρηματικές σας διαδικασίες).
  • Ανάπτυξη και επανεξέταση πλαισίου, πολιτικών και διαδικασιών.
  • Εκτίμηση των κανονιστικών κινδύνων για τα νέα προϊόντα και τις υπηρεσίες της επιχείρησής σας (αξιολόγηση πρακτικών, διαδικασιών και τεκμηρίωσης με ισχύοντες Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς  κανονισμούς).